Today's Obituaries for 12/5/23
Search Obit Names:
<< First   << Prev  1400 1401 1402 1403 1404  Next >>   Last >>
Photo Name Lifetime Residence Service
Thomas Peter Schutz 10/29/30 to 12/12/12 Imlay City, MI 12/15/12 - 2:00 PM
Melvin Lewis 5/31/26 to 12/10/12 Davison, MI 12/14/12 - 11:30 AM
Douglas Smith 1/8/46 to 12/10/12 Davison, MI 12/14/12 - 11:00 AM
Charles Coe 6/15/29 to 12/10/12 , 12/13/12 - 1:00 PM
Helen Rohner 6/25/32 to 12/10/12 Mt. Morris, MI No Service
Yoneko Bayne 12/2/45 to 12/10/12 Burton, MI 12/15/12 - 1:00 PM
Charles Earhart 1/31/28 to 12/10/12 Whittemore, MI No Service
Robert Bair 8/2/33 to 12/9/12 Davison, MI 12/15/12 - 11:00 AM
Opal Garfi 10/13/26 to 12/9/12 Flint, MI 12/13/12 - 12:00 PM
Arturo Tiong 2/23/43 to 12/9/12 Flint Twp., MI 12/12/12 - 12:00 PM
Sheila DuLude 10/28/52 to 12/9/12 Lansing, MI 12/13/12 - 2:00 PM
Cleta Payer (Luce) (Helsley) 10/12/20 to 12/9/12 Davison, MI 12/15/12 - 12:00 PM
Randi Barrett 8/20/52 to 12/8/12 Davison, MI 12/12/12 - 11:00 AM
Trent Kopacz 6/22/94 to 12/8/12 Fenton, MI 12/13/12 - 6:00 PM
Herman E. Peppler 4/3/23 to 12/8/12 Clio, MI 12/21/12 - 6:00 PM
Lois Ketrow 7/26/27 to 12/7/12 Flint, MI 12/11/12 - 11:00 AM
Violet Willhelm (Tacey) 12/8/24 to 12/7/12 Fenton, MI 12/13/12 - 1:00 PM
Wanda Lehr 11/25/21 to 12/6/12 Swartz Creek, MI 12/10/12 - 12:00 PM
Jerome WISNIEWSKI 9/25/27 to 12/6/12 Swartz Creek, MI 12/10/12 - 10:00 AM
Frances Schultz 11/1/34 to 12/6/12 Otisville, MI 12/10/12 - 11:00 AM
<< First   << Prev  1400 1401 1402 1403 1404  Next >>   Last >>
Copyright © 2023 Direct Obits, LLC